Troeven campus Mechelen

Kwaliteitsvol onderwijs

Ons team stelt alles in het werk om onze leerlingen kwaliteitsvol op te leiden in een leeromgeving waar leerlingen permanent uitgedaagd worden op verschillende niveaus.  PTS biedt op campus Mechelen studierichtingen aan in het domein STEM en in het domein tuinbouw.

Naast een degelijke basisvorming bereiden we leerlingen voor op een goede doorstroming naar het hoger onderwijs en een beroepsgerichte, kwalitatieve opleiding die aansluit bij de noden van de arbeidsmarkt.

In de dagelijkse onderwijspraktijk willen we voortdurend zoeken naar het best mogelijke evenwicht tussen het aanleren van basiskennis, vakspecifieke bekwaamheid en meer attitudegerichte vaardigheden, waarmee we onze leerlingen kunnen inspireren tot levenslang leren. Binnen- en buitenlandse leerbezoeken en stages maken daarom een belangrijk deel uit van het aanbod op school. Naast deze leerbezoeken organiseren we ook stages in bedrijven uit de sector, projecten, sportactiviteiten en culturele bezoeken.

Onze school biedt voor alle leerlingen een brede basiszorg met aandacht voor de noden van elke leerling. Leerlingen van de eerste graad krijgen extra ondersteuning bij het leren studeren en indien nodig krijgen de leerlingen huiswerkbegeleiding.

Aangenaam schoolklimaat

De PTS campus Mechelen is een warme en hartelijke school waar leerlingen zich kunnen ontplooien tot goed opgeleide en zorgzame jongvolwassenen. Leerlingen brengen heel veel tijd door op school. De sfeer op school moet daarom aangenaam zijn, met oog voor elke mens apart én in zijn of haar relaties met anderen en de omgeving. We willen geen kil en afstandelijk klimaat, maar een engagement van iedereen om betrokkenheid te tonen bij wat anderen motiveert en bezighoudt, gericht op een evenwicht tussen leren, zich ontwikkelen en zich goed voelen.

Veelzijdige vorming

Naast de inhoud van het studieaanbod is ook de manier waarop we dat willen aanbrengen gestuurd vanuit een pedagogische visie. We leren onze leerlingen rekening houden met elkaar en leren hen bewust omgaan met relaties.

PTS Campus Mechelen beoogt de opvoeding van de totale persoonlijkheid van de leerling door zowel kennisverwerving, informatieverwerking, competentie-ontwikkeling als attitudevorming. We vormen zo volwassenen met een kritische, respectvolle en creatieve ingesteldheid zowel tegenover zichzelf als tegenover hun medemensen, de omgeving en de veranderende samenleving.

Modern uitgerust

Onze school heeft modern uitgeruste lokalen en een praktijkbedrijf dat je alle kansen biedt voor een professionele opleiding. We beschikken over moderne leermiddelen, goed uitgeruste laboratoria en machines.

Groene omgeving

Leerlingen krijgen les in een groene omgeving aan de rand van de stad. We vragen ook aan onze leerlingen om de natuur en het werk van iedereen te respecteren.

Studieaanbod

Op onze campus steunt het studieaanbod op 3 pijlers:

 

 

In onze brede eerste graad kan je kennismaken met een grote waaier aan vakken. In de tweede graad maak je de keuze voor een van onze pijlers.

Ten slotte kan je in onze derde graad je opleiding voltooien om je op professionele wijze klaar te maken voor verdere studies in het hoger onderwijs of om je voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Dankzij onze infrastructuur, expertise en voortdurende professionalisering zijn we trots dat we de wetenschappers, technici en agrarische ondernemers van morgen kunnen opleiden.