Techniek-Wetenschappen

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 3 TW 4 TW
Aardrijkskunde 1 1
Chemie 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Fysica 1 1
Geschiedenis 1 1
Informatica 1 1
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 6
     
Technische vorming    
Toegepaste chemie + labo 5 5
Toegepaste fysica 4 4
Toegepaste biologie 2 2
     
TOTAAL 34 34