Mechanische Technieken

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 3 TM 4 TM
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Informatica 1 1
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
     
Technische vorming    
Elektriciteit 1 1
Mechanica 2 2
Module mechanica 8 8
Technisch tekenen 2 2
Technologie mechanica 1 1
     
TOTAAL 34 34