Industriële Wetenschappen

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 3 TIW 4 TIW
Aardrijkskunde 1 1
Chemie 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Fysica 1 1
Geschiedenis 1 1
Informatica 1 1
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde  6 6
     
Technische vorming    
Elektriciteit + labo 3 3
Mechanica 3 3
Praktijk elektriciteit 0 2
Praktijk mechanica 2 0
Toegepaste chemie 1 1
Toegepaste fysica 2 2
     
TOTAAL 34 34