Houttechnieken

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 3 TH 4 TH
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Informatica 1 1
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
     
Technische vorming    
Elektriciteit 1 1
Praktijk hout 7 7
Technisch tekenen 2 2
Technologie hout 4 4
     
TOTAAL 34 34