Elektrotechnieken

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 3 TE 4 TE
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Informatica 1 1
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 3 3
     
Technische vorming    
Elektriciteit + labo 2 2
Mechanica 1 1
Praktijk elektriciteit 7 7
Schematekenen 2 2
Technologie elektriciteit 2 2
     
TOTAAL 34 34