Elektrische installaties

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 3 BE 4 BE
Frans 2 2
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken 6 6
     
Technische vorming    
Elektriciteit 2 2
Praktijk elektriciteit basis 6 6
Praktijk elektriciteit huishoudelijke installaties 8 8
Technisch tekenen 2 2
Technologie elektriciteit 2 2
     
TOTAAL 32 32