Restauratie muziekinstrumenten

Restauratie strijkinstrumenten:

Je leert zeer gerichte basisreparaties, zoals verhalzingen, doubleringen, het steken van bushings, welvingcorrecties, retouches, … Dit gebeurt tijdens de gewonen praktijkuren, maar soms ook in specifieke workshops en masterclasses, gegeven door befaamde restaurateurs van buitenaf.

Ook word je in contact gebracht met gevestigde reparateurs-instrumentenbouwers. Samen met hen zoek je dan naar een geschikte stageplaats. De duur en het moment van deze stage ligt niet vast. De contacten en impressies die je zo verwerft zijn zeer belangrijk.

Restauratie tokkelinstrumenten:

Net zoals bij de strijkinstrumenten krijg je gerichte basisreparaties aangeleerd tijdens de gewone praktijkuren, maar ook in specifieke workshops en masterclasses. Bovendien zoeken we ook hier in samenwerking met gevestigde reparateurs-instrumentenbouwers naar een geschikte stageplaats.

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 7 BR
Engels 2
Levensbeschouwelijke vakken 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project Algemene Vakken 6
   
Technische vorming  
Praktijk instrumentenbouw 16
Technologie instrumentenbouw 6
   
TOTAAL 34