Mechanische vormgevingstechnieken

 In een schitterend atelier staan de allermodernste machines ter beschikking van de leerling. Bedoeling is de machines te beheersen en de technieken van de productie te leren kennen, te controleren en ook te ontwerpen. Vooral de CNC-technieken, Computerized Numerical Control technieken, waarbij men met behulp van een computer precieze bewerkingen uitvoert, komen nu aan bod.

In het specialisatiejaar computergestuurde mechanische productietechnieken kunnen leerlingen zich nog verder bekwamen en zich voorbereiden op een interessante job in de metaalverwerkende sector.

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 5 TM 6 TM
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 3
     
Technische vorming    
Elektriciteit 1 1
Praktijk CNC frezen/draaien 8 8
TV Mechanica    
    Hydropneumatica   2
    Machineonderdelen 2 2
    Materiaalleer 1 1
    Mechanica 2 2
    Meettechnieken 2  
    Technisch tekenen 2 2
    Vormgeving 2 2
     
TOTAAL 35 35

In het zesde jaar wordt in februari een blokstage van twee weken ingericht.

Geïntegreerde proef

In het zesde leerjaar krijg je de opdracht een geïntegreerde proef te maken. Met deze proef moet je jouw kennis en vaardigheden tonen die je gedurende je opleiding verworven hebt. Je kiest je onderwerp zelf in overleg met de betrokken leerkracht.  

Attest bedrijfsbeheer en VCA-attest

De mogelijkheid bestaat om een attest bedrijfsbeheer te behalen, waarmee je je als zelfstandige kunt vestigen. Ook een VCA-attest kun je op onze school behalen.