Industriële wetenschappen

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 5 TIW 6 TIW
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 8 8
     
Technische vorming    
Automatisatie 2 2
Elektriciteit + labo 3 3
Mechanica 4 4
Toegepaste chemie 2 2
Toegepaste fysica 2 2
     
TOTAAL 35 35

Geïntegreerde proef

In het zesde leerjaar krijg je de opdracht een geïntegreerde proef te maken. Met deze proef moet je jouw kennis en vaardigheden tonen die je gedurende je opleiding verworven hebt. Je kiest je onderwerp zelf in overleg met de betrokken leerkracht.  

Attest bedrijfsbeheer en VCA-attest

De mogelijkheid bestaat om een attest bedrijfsbeheer te behalen, waarmee je je als zelfstandige kunt vestigen. Ook een VCA-attest kun je op onze school behalen.