Elektromechanica

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 5 TEM 6 TEM
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 4 4
     
Technische vorming    
Module elektriciteit 6 6
Module mechanica 7 7
Toegepaste technieken 6 6
     
TOTAAL 35 35

In het zesde jaar wordt in februari een blokstage van twee weken ingericht.

Geïntegreerde proef

In het zesde leerjaar krijg je de opdracht een geïntegreerde proef te maken. Met deze proef moet je jouw kennis en vaardigheden tonen die je gedurende je opleiding verworven hebt. Je kiest je onderwerp zelf in overleg met de betrokken leerkracht.  

Attest bedrijfsbeheer en VCA-attest

De mogelijkheid bestaat om een attest bedrijfsbeheer te behalen, waarmee je je als zelfstandige kunt vestigen. Ook een VCA-attest kun je op onze school behalen.

Eindwerk

De leerlingen van 6 elektromechanica hebben met recuperatiemateriaal een eindwerk geconstrueerd.
Samenwerking en  technische kennis waren onontbeerlijk om tot dit resultaat te komen.