Elektrische installatietechnieken

Tijdens deze opleiding leer je vooral industriële toepassingen beheersen. Het is dus een eerder praktische richting die toch een diploma van het secundair onderwijs oplevert.

Ook voor wie later hogere studies wil aanvatten, staan er nog heel wat mogelijkheden open. Met een attest bedrijfsbeheer, kun je je beroep ook op zelfstandige basis uitoefenen.

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 5 TE 6 TE
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 3 3
     
Technische vorming    
Elektriciteit + labo 3 3
Elektronica + labo 2 2
Labo meettechniek 2 2
Meet- en regeltechnieken 1 1
PLC 2 2
Praktijk elektriciteit 6 6
Schematekenen 2 2
Technologie elektriciteit 2 2
     
TOTAAL 35 35

In het zesde jaar wordt in februari een blokstage van twee weken ingericht.

Geïntegreerde proef

In het zesde leerjaar krijg je de opdracht een geïntegreerde proef te maken. Met deze proef moet je jouw kennis en vaardigheden tonen die je gedurende je opleiding verworven hebt. Je kiest je onderwerp zelf in overleg met de betrokken leerkracht.  

Attest bedrijfsbeheer en VCA-attest

De mogelijkheid bestaat om een attest bedrijfsbeheer te behalen, waarmee je je als zelfstandige kunt vestigen. Ook een VCA-attest kun je op onze school behalen.