Chemie

In de derde graad Chemie leiden we mensen op tot operator (procesoperator) en tot labtechnicus (laborant).
  • Voor een functie als operator (procesoperator) moet je onder begeleiding chemische, fysicochemische en aanverwante processen kunnen opvolgen, zowel op chemisch als op regeltechnisch vlak.
  • Voor een functie als labtechnicus (laborant) moet je zelfstandig chemische routinewerkzaamheden (bijvoorbeeld staalname, analyse, kwaliteitscontrole, ...) kunnen uitvoeren.

In deze studierichting krijg je dan ook een brede algemene opleiding én een algemene technische vorming. Het maakt een directe tewerkstelling mogelijk vooral in diverse sectoren van de chemische industrie, maar ook de aanvatting van hogere studies in de scheikunde.

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 5 TC 6 TC
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
Wiskunde 4 4
     
Technische vorming    
Analytische chemie 3 3
Labo analytische chemie 5 4
Organische chemie 2 2
Labo organische chemie 4 2
Procestechnieken 3 3
Labo procestechnieken   3
Labowerk    
Toegepaste fysica 2 2
     
TOTAAL 35 35

In het zesde jaar wordt in februari een blokstage van twee weken ingericht.

Geïntegreerde proef

In het zesde leerjaar krijg je de opdracht een geïntegreerde proef te maken. Met deze proef moet je jouw kennis en vaardigheden tonen die je gedurende je opleiding verworven hebt. Je kiest je onderwerp zelf in overleg met de betrokken leerkracht.  

Attest bedrijfsbeheer en VCA-attest

De mogelijkheid bestaat om een attest bedrijfsbeheer te behalen, waarmee je je als zelfstandige kunt vestigen. Ook een VCA-attest kun je op onze school behalen.