Elektrische installaties

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 5 BE 6 BE
Engels 2  
Frans   2
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken 4 4
     
Technische vorming    
Elektriciteit 4 3
Labo PLC   2
Praktijk elektriciteit 15 15
Schematekenen 2 2
Technologie elektriciteit 3 2
     
TOTAAL 34 34

In het zesde jaar wordt in februari een blokstage van twee weken ingericht.

Geïntegreerde proef

In het zesde jaar toon je aan de hand van de Geïntegreerde Proef je verworven kennis en vaardigheden van de voorbije jaren. Een stageperiode brengt je in nauw contact met de bedrijfswereld.

Attest bedrijfsbeheer en VCA-attest

De mogelijkheid bestaat om een attest bedrijfsbeheer te behalen, waarmee je je als zelfstandige kunt vestigen. Ook een VCA-attest kun je op onze school behalen.

 

Woordje uitleg

We geven een behoorlijke basiskennis van de elektriciteit, waarbij de abstracte begrippen wel worden beperkt.
Leerlingen moeten:

  • kunnen werken volgens het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties)
  • de wettellijke normen en symbolen kennen
  • schema's en plannen kunnen lezen
  • vaardigheden ontwikkelen voor het onderhouden en herstellen van huishoudtoestellen

In het labo PLC (Programmable Logic Controller) leren de leerlingen omgaan met programmeerbare besturingen van machines.