Autotechnieken

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 5 BA 6 BA
Engels 2  
Frans   2
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken 4 4
     
Technische vorming    
Elektriciteit 3 3
Praktijk autotechnieken 16 16
Technologie motoren 3 3
Technologie rollend gedeelte 2 2
     
TOTAAL 34 34

In het zesde jaar wordt in februari een blokstage van twee weken ingericht.

Geïntegreerde proef

In het zesde jaar toon je aan de hand van de Geïntegreerde Proef je verworven kennis en vaardigheden van de voorbije jaren. Een stageperiode brengt je in nauw contact met de bedrijfswereld.

Attest bedrijfsbeheer en VCA-attest

De mogelijkheid bestaat om een attest bedrijfsbeheer te behalen, waarmee je je als zelfstandige kunt vestigen. Ook een VCA-attest kun je op onze school behalen.