PTS Mechelen pioniert met co-teaching

publish date
31.01.2018

Twee leraren voor 1 klas spelen in op noden hedendaagse leerling

PTS campus Mechelen is de provinciale school voor tuinbouw, techniek en wetenschap. Sinds begin dit schooljaar heeft de school bewust gekozen voor een vernieuwende onderwijsvorm: co-teaching. Een totaal andere manier om onderwijs te organiseren met een duidelijk doel: iedereen moet mee!

Hoe werkt co-teaching? 2 leraren staan tegelijk voor de klas. De klasgroep is ook groter. Op die manier kan 1 leraar les geven en kan de andere bewaken dat het bij iedereen apart lukt en kan hij of zij individuele problemen sneller opvangen."

Er is bewust gekozen om deze vorm van onderwijsinnovatie toe te passen in de 1e graad B-stroom (voor leerlingen zonder getuigschrift lager onderwijs).

Leerlingen zijn gemotiveerder

Een eerste evaluatie is alvast positief. De leerling krijgt onderwijs op maat. Het systeem is erg flexibel en dat maakt het makkelijk om te differentiëren naar interesse, leerstijl en niveau. De jongeren zitten gemotiveerder in de les én iedereen kan mee. Gaandeweg willen we in alle provinciale scholen co-teaching organiseren. Er zullen in de toekomst dus méér leraren op deze manier aan de slag gaan. Dat vergt wat extra aandacht bij het matchen van huidige (en toekomstige) leraren, maar de eerste bevindingen tonen aan dat zowel leraren als leerlingen er wel bij varen.

https://www.rtv.be/artikels/ook-provinciaal-onderwijs-start-met-systeem-van-2-leerkrachten-voor-1-klas-a49707

 

Volgende van de detaillijst