Noodwoning

publish date
23.04.2018

Van de 142 noodwoningen van het type Koning Albert Fonds die opgetrokken werden in de gemeente Willebroek bleef er in 2011 nog maar één over.  De dienst onroerend erfgoed van de provincie Antwerpen wou nu alles in het werk stellen om de laatste Willebroekse noodwoning te redden van de ondergang!  Samen met de dienst Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, de gemeentelijke diensten Willebroek, PTS campus Boom en het Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk werden de handen in elkaar geslagen.

De noodwoning “Gezondheidstraat 6” redden was een hele uitdaging.  Deze woning van een eeuw geleden was in heel slechte staat.  De woning vertoonde houtrot aan de hoeken, de gemetselde fundering was gescheurd en verzakt, de dakopbouw was op verschillende plaatsen gebarsten en de metalen onderdelen waren verroest.  Bovendien was de achterzijde van de woning bedekt met leien gevelbekleding, welke asbest bevatte.  De woning had ook een nieuwe bestemming gekregen: ze diende als garage, waardoor aanpassingswerken werden doorgevoerd.

Het was dus onmogelijk deze woning herop te bouwen met de originele onderdelen, gezien het rottend hout, de dakbouw, de gevelbekleding en de metalen onderdelen die diende vervangen te worden.  Bovendien was de houten structuur door verzakking vervormd en was er in de voorgevel een garagepoort geïnstalleerd.

PTS campus Boom zag hierin een uitdaging, en een uitgebreide studie werd gedaan door defensie naar de veiligheid en samenwerking toe.  

We zijn gestart met de laatste fase: de realisatie van de wederopbouw van een noodwoning van net na de eerste wereldoorlog, nu 100 jaar geleden, op het terrein van het Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk.

Volgende van de detaillijst