PTS Mechelen

Onze leerlingen worden begeleid door een team van medewerkers. In de eerste plaats door de vakleerkrachten en de klastitularis. Het leerlingensecretariaat fungeert als aanspreekplaats bij heel wat vragen en hulp. Zij zijn ook de draaischijf voor de administratie. Als extra begeleiding biedt  de zorgcoach hulp aan leerlingen met leerproblemen en leerachterstanden. De vertrouwensleerkracht biedt eerstelijnshulp aan leerlingen die kampen met socio-emotionele problemen.

Tijdens de hele schoolloopbaan worden de leerlingen begeleid bij de studiekeuzes die ze moeten maken.

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) adviseert en begeleidt leerlingen en ouders inzake leerproblemen, schoolloopbaan, sociale en psychologische problemen en gezondheid. Je kunt de CLB-verantwoordelijke 4 halve dagen per week contacteren.